Autor: anonim

Aş fi dorit să fiu o stea pe ceruri
Cu strălucirea ei să pot vedea
Cum jos în umbra morţii şi în neguri
Cel mai iubit Copil ni se năştea

Iubirea Lui s-ar fi aprins în mine
Să-L luminez mai sfânt şi mai curat
În noaptea grea să vadă orişicine
Pe Pruncul sfânt ce-n iesle ni s-a dat

Aş fi dorit să fiu atunci o strajă
A orelor târzii din Betleem
Să stau cu îngerii care-L veghează
Şi pe păstori cu drag la El să-i chem

Iubirea Lui ne-ar fi chemat la iesle
Minunea întrupării să vedem
E un Copil dar totuşi El ne este
Un Rege Sfânt şi Dumnezeu etern

Aş fi dorit şi eu să-Ţi pot aduce
Şi aur, smirnă şi tămâie-n dar
Iar glasul cântului duios să urce
Cu-al îngerilor cor pe scări de har

Şi slava Lui a străbătut pământul
În locuri preaînalte a ajuns
Iar pacea Sa ne este astăzi cântul
Ce ne-a unit în jurul Lui Isus