sad-man-computer-111201Folosirea greșită a computerului personal constituie un pericol însemnat pentru urmașii lui Hristos. Nu întrebuințarea esențială și folositoare a computerului este cea care este pusă în discuție. Este vorba mai degrabă despre potențialul de distracție carnală și senzuală pe care computerul l-a făcut posibil.

          Pe lângă capcana distracției lumești, contactul cu piețele financiare și cu alte posibilități de contacte de afaceri constituie o atracție pentru gândirea materialistă. Toate acestea și altele în plus au transformat computerul într-un mijloc de ademenire a minții și interesului omului departe de “curăția și credincioșia care este față de Hristos”(2 Corinteni 11:3).

            Astăzi spectrul pornografiei, al filmelor, al jocurilor lumești și al muzicii amenință fiecare casă care are un computer.

            Având în vedere potențialul de rău pe care-l are, trebuie să existe o mare precauție în achiziționarea și folosirea computerelor.

          Credem că folosirea lor trebuie restrânsă doar în scopuri strict profesionale. Astfel nu vom avea pe computer filme, jocuri și alte lucruri care hrănesc firea pământească.

          În privința folosirii internetului nerestricționat, credem că  este foarte periculos și dăunează grav vieții spirituale. Din aceste motive vom folosi internetul doar pentru scopuri strict necesare (școală și pentru domenii strict profesionale).

         Prin urmare internetul va fi restricționat prin softuri create in acest scop. Se vor folosi doar website-urile profesionale (cfr, enel, contabilitate, ministerul de finanțe, bnr etc.) care ne sunt strict necesare în exercitarea profesiei, cu condiția obligatorie ca acestea să fie curate.
         Credem de asemenea că folosirea internetului pe telefonul mobil nu ne este necesară și nu vom achiziționa servicii de internet pentru telefoanele mobile.

     Vom folosi doar telefoane simple, fără opțiuni de divertisment, fără jocuri și fără tehnologii avansate. (ex: touch-screen care să permită vizionare de filme, jocuri…)

 Despre achiziționarea produselor software

 Credem și mărturisim că urmașii lui Hristos trebuie să trăiască curat și în această privință. Ca Biserică nu vom folosi softuri piratate refuzând să ne facem părtași cu cei ce fură:

  Psalmi 50:18– Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii.

           Deși tehnica zilelor noastre s-a răspândit foarte rapid, atrăgând pe mulți în acest păcat, Dumnezeu privește din cer la această priveliște nelegiuită și Își călăuzește Biserica dându-i învățătură:

           1 Petru 4:15 – Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.

            Astfel nu ne bucurăm de posibilitățile ieftine, nelegiuite, de obținere a programelor de care avem nevoie.

 1 Corinteni 13:6– [Dragostea] nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.

           Domnul Isus, în umblarea Sa pe pământ ne-a lăsat un exemplu de urmat trăind în dragoste pentru oameni, fără să păgubească vreodată pe cineva. El își cheamă oile să trăiască așa cum a trăit și El:

Ioan 2:6– Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

 În cadrul bisericii, se va cere o dare de seamă fiecărui frate referitor la achiziționarea softurilor. Biserica nu va permite păcatul furtului de software printre membrii săi.

Sursahttp://www.anabaptisti.ro/i/info/208/