Acest video surprinde un moment unic din istoria tribului Kimyal din Papua de West: primirea Bibliei in limba lor, tradusă pentru prima dată!

Cred că cuvintele sunt de prisos…