De retinut:

  • transmiterea textului ebraic a fost facută folosind pergamentul subtire: preparat din piei de animale, un sul de piele mijlociu măsura aproximativ 9 metri lungime si 25 de cm lățime
  • toate copiile V.T. au fost scrise de mână pana în anul 1488 cand la Soncino, Italia, a apărut prima Biblie ebraică tiparită

Fragment antic din Septuaginta

– Septuaginta (LXX) este traducerea grecească a V.T. și a început să circule în Egipt în vremea lui Ptolemeu Filadelful (285-246 i.Cr).

– în decursul secolului al II-lea, sulurile de piele au fost înlocuite cu codexurile de papirus (formatul de carte actual), acestea devenind modelul standard al copiilor grecești ale Scripturilor

Deoarece greaca a fost înlocuită cu latina ca limbă oficială a lumii meditarneene, Ieronim traduce Vechiul Testament ebraic in limba latină, la sfarșitul sec. al IV-lea (cunoscută sub numele de Vulgata, devine cea mai populară ediție a Vechiului Testament pentru următorul mileniu).

Odată cu căderea Constantinopolului, numeroși cărturari greci se stabilesc în Europa apuseană. La scurt timp apar traduceri ale Bibliei în limbile naționale.

Amintim dintre ele:

  • traducerea lui Wycliffe realizată între anii 1382-1395 (a tradus din latină)
  •  traducerea lui William Tyndale (1525) care s-a întors spre limbile originale (în 1536, pe când lucrarea sa nu era încă terminată, Tyndale a fost condamnat la moarte)
  • rând pe rând apar și traduceri mai noi: Versiunea Engleză revizuită (1881-1885), Versiunea Americană Standard (ASV) în 1901, Versiunea Standard Revizuită (RSV) în 1952 și Versiunea Berkeley în engleza modernă (1959).